Tin tức & Sự kiện

Tăng giá vé hè kể từ 01-06-2013

Kể từ ngày 01/06/2013 Công Ty TNHH Vận Tải Hoàng Long điều chỉnh giá vé xe Giường nằm các tuyến như sau:

Hà Nội - Hồ Chí Minh 1.020.000 đ / 1 người / 1 lượt
Hà Nội - Vũng Tầu 1.020.000 đ / 1 người / 1 lượt
Hải Phòng - Hồ Chí Minh 1.050.000 đ / 1 người / 1 lượt
Hải Phòng - Vũng Tầu 1.050.000 đ / 1 người / 1 lượt
Quảng Ninh - Hồ Chí Minh 1.090.000 đ / 1 người / 1 lượt
Lạng Sơn - Cần Thơ 1.120.000 đ / 1 người / 1 lượt
Thái Nguyên - Hồ Chí Minh 1.050.000 đ / 1 người / 1 lượt
Hải Phòng - Đắk Lắk 790.000 đ / 1 người / 1 lượt
Móng Cái - Hồ Chí Minh 1.120.000 đ / 1 người / 1 lượt

Tất cả các cung chặng khác cũng được điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế http://hoanglongasia.com/giave.php?lang=vn


Các tin khác

Hoàng Long - AIA