Hỏi đáp

Tại sao tôi không có vé giấy như mua tại bến xe?

Chúng tôi áp dụng việc mua vé online, do vậy chúng tôi chỉ gửi "Mã Vé Điện Tử" thông qua SMS đến điện thoại di động của bạn và E-mail thông báo chi tiết Hành trình và Lịch trình mà bạn đã đặt.

Mã Vé Điện Tử là căn cứ để Bạn có thể thực hiện hành trình và lịch trình của mình đã đặt với chúng tôi.

Bạn có thể dùng "Mã Vé Điện Tử" này để xuất trình cho nhân viên của công ty vận chuyển tại bến xe thay cho vé giấy thông thường.

Mã Vé Điện Tử gồm một dãy chữ và số được tạo ra từ một hệ thống truy xuất của hệ thống của chúng tôi, duy nhất và không trùng nhau.

Thông tin vé điện tử khi gửi đến E-mail bao gồm các thông tin sau:
Số vé, ngày xuất và nơi xuất vé
Mã Vé Điện Tử
Tên hành khách
Hành trình, lịch trình
Thông tin thanh toán và tình trạng thanh toán: chi tiết giá vé, thuế, các phụ phí và hình thức thanh toán
Điều kiện vé, hành lý miễn cước...

Làm thế nào để tôi biết được Vé của tôi đã đặt thành công?

Sau khi bạn đã thanh toán thành công cho Vé của mình. Bạn sẽ nhận được 1 SMS có chứa Mã Vé Điện Tử từ chúng tôi đến điện thoại di động mà bạn đã đăng ký. Và 1 E-mail thông báo chi tiết đặt vé trực tuyến của bạn.

Đó là cơ sở xác thực việc bạn đã đặt vé và thanh toán cho vé đó với chúng tôi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng nhập vào Tài khoản của mình và xem Danh Sách Đặt Vé để xem  lại Hành Trình và Lịch Trình của bạn, hoặc điền "Mã Vé Điện Tử" mà chúng chúng đã gửi vào điện thoại di động của bạn ở mục "Kiểm tra thông tin vé". Hay liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0313.920920 để kiểm tra tình trạng đặt vé của bạn.

Làm thế nào để xem lại thông tin chi tiết vé (Hành Trình và Lịch Trình) của tôi?

Để xem lại thông tin chi tiết về vé mà đã đặt với chúng tôi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại hoanglongasia.com, mục Danh Sách Vé Đã Đặt.

Hoặc bạn cũng có thể xem lại "E-mail" của chúng tôi đã gửi cho bạn khi bạn đặt vé thành công.

Hoặc bạn điền "Mã Vé Điện Tử" mà chúng đã gửi vào điện thoại di động của bạn vào phần Kiểm tra thông tin vé. Để nắm rõ thông tin về Hành trình và  Lịch trình của mình.

Hành Trình và Lịch Trình của tôi có bao giờ bị thay đổi?

Trong trường hợp bất khả kháng chúng tôi phải thay đổi Hành Trình hoặc Lịch Trình của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn bằng cách liên lạc với bạn qua thông tin mà bạn đã đăng ký với chúng tôi, qua E-mail hoặc điện thoại trực tiếp.

Vì vậy thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi rất quan trọng. Điều này sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng liên lạc với bạn một cách nhanh nhất và chính xác nhât, khi có thay đổi về Hành Trình hoặc Lịch Trình.

Nếu tôi bỏ lỡ một chuyến xe vì một sự chậm trễ nào đó mà không kịp báo trước, tôi sẽ được lựa chọn một chuyến xe khác hay được hoàn lại tiền?

Nếu bạn KHÔNG thông báo cho chúng tôi về việc bạn sẽ thay đổi Lịch Trình hoặc Hành Trình theo đúng Quy Định (sau 24 giờ) hoặc bạn đến bến xe sau 30 phút trước khi Hành trình đó khởi hành bạn sẽ không được hoàn lại Tiền hoặc lựa chọn một chuyến xe khác.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay giải quyết các khiếu nại hoặc những rắc rối khi bạn bị lỡ chuyến.

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ chuyến xe của tôi?

Nếu bạn không kiểm soát thời gian của mình hoặc ra bến xe sau thời điểm khởi hành, tiền vé của bạn sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ phải mua vé mới tại bến để đi chuyến xe có sẵn tiếp theo.