Vận tải đường bộ

Hà Nội ↔ Hải Phòng
Địa điểm: Bến xe Nước Ngầm - BX Vĩnh Niệm
Thời gian: 02h

Tên tuyến

Tần suất

Thời gian

Hà Nội - Hải Phòng

42 chuyến/ ngày
20 phút/ chuyến

Từ 4h50 đến 21h00

Hải Phòng - Hà Nội

42 chuyến/ ngày
20 phút/ chuyến

Từ 4h55 đến 21h05

- Xuất bến trước 20p so với giờ xe chạy tại BX Nước Ngầm
- Tại Nước Ngầm, Quý khách mua vé tại quầy vé Hoàng Long số 01.

Hình ảnh giường nằm

Hinh anh xe Hoang Long

Sơ đồ giường

Hinh anh xe Hoang Long

Hình ảnh ghế ngồi

Hinh anh xe Hoang Long