Chuyển phát nhanh

bưu chính chuyển phát

Hệ thống giao nhận điện tử


Hệ thống giao nhận điện tử cho phép các dịch vụ của chúng tôi được tích hợp vào trong thời khóa biểu kinh doanh hằng ngày của bạn. Đây là một sản phẩm dành cho:
* Các chuyến hàng có tần suất giao nhận thấp, trung bình hoặc cao.
* Quy trình xử lý nội bộ
* Được tích hợp vào website của bạn nhằm giúp bạn nâng cao khả năng cung ứng các dịch vụ liên quan đến các khách hàng của bạn.
Giúp tiết kiệm thời gian đối với các công việc lặp đi lặp lại giúp cho việc vận chuyển và quản lý hàng gởi hiệu quả hơn bằng những hệ thống gởi hàng của chúng tôi.

Hệ thống của chúng tôi


• lưu trữ tất cả các địa chỉ gởi và nhận hàng.
• cung cấp thông tin về giá cước vận chuyển cho từng lô hàng.
• tự động gọi Hoàng Long đến nhận hàng.
• xác nhận thông tin gởi hàng.
• cung cấp đầy đủ và chi tiết về tình hình giao nhận của từng lô hàng.
• lưu trữ thông tin giao nhận của các lô hàng đã gởi giúp cho việc tra cứu về sau.
Mỗi một hệ thống được thiết kế để đáp ứng với nhiều yêu cầu khác nhau

Giấy phép bưu chính

Giấy Phép Bưu Chính Giấy phép bưu chính

Bảng giá cước

Bảng giá cước Bảng giá cước

Danh mục vật phẩm, hàng hóa không được vận chuyển qua mạng bưu chính

DANH MỤC VẬT PHẨM HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC VẬN CHUYỂN QUA MẠNG BƯU CHÍNH Danh mục vật phẩm, hàng hóa không được vận chuyển qua mạng bưu chính

Tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ

Tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ Tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại