Văn phòng (Đại lý) Địa chỉ Điện thoại Fax #  
  Hải Phòng-Số 5 Số 05 Phạm Ngũ Lão 031.3920920 031.3757125  
  Quản trị và điều hành  
  BX Tam Bạc Bến xe Tam Bạc 031.3.858067  
  Hải Phòng-Cát Bà Đường 1/4 TTrấn Cát Bà 031.3887224  
  Hải Phòng-Số 4 Số 04 Lê Thánh Tông 031.3552866 0313.552887  
  Hải Phòng-279TNH Số 279 Trần Nguyên Hãn 031.3789170  
  Hải Phòng-Số 3 Số 03 Trần Nguyên Hãn 031.3858170 0313.951434  
  ĐL Quang-Quán Toan Số 5A Hải Chiều - Quán Toan - HP 031.2605594  
  ĐL Ngọt -TT Vĩnh Bảo T.Trấn Vĩnh Bảo 031.3884278  
  Văn Minh - Ngã 3 Quán cháy Quán Cháy - Ngã 3 Đường 10 - Vĩnh Bảo 031.3884387  
  ĐL Quý Cao Quý Cao - Tứ Kỳ - Hải Dương 0320.3749057  
  ĐL Phương Linh (Kiến Thụy-đón tại bến) Kiến Thụy 0912.759972  
  ĐL Dung - An Lão Ngã tư Quang Thanh - An Lão 031.3679033