Với mục tiêu chăm sóc đến đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong Công ty và xây dựng phong trào hoạt động vui chơi, du lịch nghỉ mát sau những ngày làm việc căng thẳng, Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long kết hợp với Công đoàn đã tổ chức chương trình nghỉ mát hè 2015 cho cán bộ công nhân viên, lái xe công ty và gia đình tại Đảo ngọc Cát Bà. Dựa trên tiêu chí : doanh thu, ngày công, tinh thần chấp hành quy chế lao động, trách nhiệm trong công việc, công ty đã đánh giá và đưa ra danh sách 32 CBNV và lái xe ưu tú để tham gia chương trình nghỉ mát. 


Đặt vé trực tuyến