Hà Nội - Hải Phòng

Địa điểm: Bến xe Lương Yên- Bến xe Tam Bạc
Thời gian: 02h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Hải Phòng

42 chuyến/ ngày
20 phút/ chuyến

Từ 4h50 đến 21h00

Hải Phòng - Hà Nội

42 chuyến/ ngày
20 phút/ chuyến

Từ 4h55 đến 21h05

Hà Nội - Thái Bình

Địa điểm: Bến xe Giáp Bát- Bến xe Thái Bình
Thời gian: 03h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Thái Bình

20 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h30 đến 18h45

Thái Bình - Hà Nội

20 chuyến/ ngày
30 phút/ chuyến

Từ 5h30 đến 18h45

Hà Nội - Hải Phòng - Cát Bà

Địa điểm: Bến xe Lương Yên - Bến phà Đình Vũ - Bến tàu Cái Viềng
Thời gian: 03h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Cát Bà

04 chuyến/ ngày

5h20 - 7h20 - 11h20 - 13h30

Hải Phòng - Cát Bà

04 chuyến/ ngày

8h00 - 10h00 - 14h - 16h

Hà Nội - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Lương Yên hoặc Bến xe Nước Ngầm - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 36h - 38h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Nội - Hồ Chí Minh

10 chuyến/ ngày
2 giờ/ chuyến

Từ 5h00 đến 23h00

HN (BX Nước Ngầm) - Hồ Chí Minh

02 chuyến/ ngày

10h00 - 16h00

Hồ Chí Minh - Hà Nội

10 chuyến/ ngày
2 giờ/ chuyến

Từ 5h00 đến 23h00

Hải Phòng - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Tam Bạc - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 38h - 40h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hải Phòng - Hồ Chí Minh

03 chuyến/ ngày

09h - 18h30 - 19h30

Hồ Chí Minh - Hải Phòng

03 chuyến/ ngày

08h - 18h30 - 20h30

Hải Phòng - Vũng Tàu

Địa điểm: Bến xe Tam Bạc - Bến xe Vũng Tàu
Thời gian: 38h - 40h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hải Phòng - Vũng Tàu

01 chuyến/ ngày

19h00

Vũng Tàu - Hải Phòng

01 chuyến/ ngày

17h00

Hải Phòng - ĐakLak

Địa điểm: Bến xe Tam Bạc - Bến xe Buôn Ma Thuột
Thời gian: 29h - 32h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hải Phòng - ĐakLak

01 chuyến/ ngày

20h00

ĐakLak - Hải Phòng

01 chuyến/ ngày

15h00

Quảng Ninh - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Cửa Ông - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 38h - 40h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Quảng Ninh - Hồ Chí Minh

01 chuyến/ ngày

19h00

Hồ Chí Minh - Quảng Ninh

01 chuyến/ ngày

14h30

Thanh Hóa - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Thanh Hóa - Bến xe Miền Đông
Thời gian: 36h - 38h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Thanh Hóa - Hồ Chí Minh

01 chuyến/ ngày

10h00

Vinh - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Vinh- Bến xe Miền Đông
Thời gian: 33h - 35h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Vinh - Hồ Chí Minh

02 chuyến/ ngày

09h00 - 22h00

Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh

Địa điểm: Bến xe Hà Tĩnh- Bến xe Miền Đông
Thời gian: 33h - 35h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh

02 chuyến/ ngày

09h00 - 13h00

Lạng Sơn - Cần Thơ

Địa điểm: Bến xe Lạng Sơn - Bến xe Cần Thơ
Thời gian: 42h - 44h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Lạng Sơn - Cần Thơ

01 chuyến/ ngày

17h00

Cần Thơ - Lạng Sơn

01 chuyến/ ngày

17h30

Hồ Chí Minh - Thái Nguyên

Địa điểm: Bến xe Miền Đông - Bến xe Thái Nguyên
Thời gian: 40h - 44h

Tên tuyến


Tần suất


Thời gian


Hồ Chí Minh - Thái Nguyên

01 chuyến/ ngày

17h30

Thái Nguyên - Hồ Chí Minh

01 chuyến/ ngày

17h00
Hình ảnh giường nằm

Hinh anh xe Hoang Long

Sơ đồ giường

Hinh anh xe Hoang LongHình ảnh ghế ngồi

Hinh anh xe Hoang Long

Danh sách các loại xe của Hoàng Long