Thông báo điều chỉnh giá vé trẻ em tuyến Hà Nội, Hải Phòng - Cát Bà

- Gửi bởi : HL thông báo - Thời gian : 21-07-2016 08:48:31


Công ty TNHH vận tải Hoàng Long thông báo :

Kể từ ngày 10/07/2016, Công ty điều chỉnh giá vé trẻ em đi trên tuyến Hà Nội, Hải Phòng - Cát Bà. Cụ thể như sau :

* Trẻ em dưới 01 tuổi giá vé miễn phí

* Trẻ em từ 01 tuổi đến dưới 04 tuổi tính bằng 50% giá vé, ngồi cùng người lớn

* Trẻ em từ 04 tuổi trở lên tính bằng giá vé người lớn


Tất cả những vé trẻ em đã mua trước ngày 10/07/2016 được giữ nguyên, vé trẻ em mua từ ngày 10/07/2016 trở đi sẽ áp dụng cách tính giá vé như trên.