Thư viện  
         Video Clip                Hình ảnh         
 

Phần 7:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010

Những video khác

Phần 4:Hoang Long - Vui Tết Trung Thu 2014


Phần 3:Hoang Long - Vui Tết Trung Thu 2014


Phần 2:Hoang Long - Vui Tết Trung Thu 2014


Phần 1:Hoang Long - Vui Tết Trung Thu 2014


Phần 5:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2013


Phần 4:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2013


Phần 3:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2013


Phần 2:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2013


Phần 1:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2013


Phần cuối:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010


Phần 6:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010


Phần 5:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010


Phần 4:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010


Phần 3:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010


Phần 2:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010


Phần 1:Đại hội Công Đoàn Hoàng Long - 2010


Doanh nhân Bờm - Hài Xuân Hinh 2008 (Tập 2)


Kịch bản: Huy Quyển - Vũ Văn Tuyến - Đạo diễn: Triệu Tuấn - Diễn viên: Xuân Hinh, Anh Vũ, Cát Phượng, Công Lý, Bình Trọng...

Doanh nhân Bờm - Hài Xuân Hinh 2008 (Tập 1)


Kịch bản: Huy Quyển - Vũ Văn Tuyến - Đạo diễn: Triệu Tuấn - Diễn viên: Xuân Hinh, Anh Vũ, Cát Phượng, Công Lý, Bình Trọng...

Giới thiệu dịch vụ Hoàng Long


Kịch bản: Quảng cáo

Cưới vợ trên xe - Hài Xuân Hinh 2007


Kịch bản: Đạo diễn: Diễn viên:

Thái Bình yêu thương


Sáng tác: Thái Tuyến    |    Biểu diễn: Anh Thơ

Hoàng Long tình yêu của tôi


Sáng tác: Duy Thái    |    Biểu diễn: Trọng Tấn - Tân Nhàn

Hành khúc rồng vàng


Musics: Doãn Tiến    |    lyrics: Vũ Văn Tuyến - Doãn Tiến    |    performers: the music team of Ha Noi National Conservatory